Edukacija sudskih vještaka u periodu od 16 - 17 novembra 2017 godine

 

Centar za obuku zapošljenih u pravosuđu i državnom tužilaštvu
PC Palada, ul. Jola Piletića, Podgorica

Svečana večera

 

hotel "Splendid" 21.10.2017.godine u Bečićima

II dan drugog Kongresa sudskih vještaka

 

hotel "Splendid" 21.10.2017.godine u Bečićima

I dan drugog Kongresa sudskih vještaka

 

hotel "Splendid" 20.10.2017.godine u Bečićima

ULOGA I ZNAČAJ SUDSKIH VJEŠTAKA U AMBIJENTU NOVOG ZAKONA O SUDSKIM VJEŠTACIMA

 

hotel "Hilton" 29.05.2017.godine u Podgorici

 

POLAGANJE ZAKLETVE