SUDSKIM VJEŠTACIMA , ČLANOVIMA UDRUŽENJA SUDSKIH VJEŠTAKA CRNE GORE

 

U cilju usaglašavanja Statuta sa odredbama Zakona o sudskim vjestacima, kao i Zakona o nevladinim organizacijama, u junu 2017.  godine pokrenuta je aktivnost na izmjenama i dopunama normativnih akata Udruženja i upućen, preko sajta Udruženja, javni poziv za dostavljanje primjedbi i sugestija .
Te aktivnosti su se odvijale do 15. septembra .
U skladu sa datim inicijativama od strane članstva i ekseprata koji prate oblast vještačenja, predsjednik Udruženja je formirao stručni tim koji je koordinirao aktivnosti na izmjeni u dopuni Statuta.

Nakon višemjesečnih aktivnosti stručni tim je sačinio Predlog izmjena i dopuna statuta usaglašenog sa zakonskim propisma - Zakon o sudskim vještacima i Zakon o nevladinim organizacijama.
Ovim putem vas pozivamo da date svoje primejdbe i sugestije na tekst Predloga satuta u roku od 10 dana - 25. janaur 2018.

 

Svim sudskim vještacima i članovima Udruženja sudskih vještaka želim dobro zdravlje, sreću  i uspjehe u 2018. godini.

 

 

Predlog izmjena i dopuna statuta

 

 

Predsjednik Udruženja,

Doc.dr sci Nebojša Kavarić

.

 

 

"Zaklinjem se da ću vještačiti savjesno i nepristrasno, po svom najboljem znanju i da ću tačno i potpuno iznositi svoje nalaze i mišljenja".