O nama

 

Udruženje sudskih vještaka je osnovano u novembru 2000. godine. Registrovano je u ministarstvu pravde Republike Crne Gore, kao nevladina organizacija, pod brojem 02-5685/00 od 26.10.2000. godine.

Udruženje ima oko 150 članova. Svi članovi su sudski vještaci sa velikim iskustvom i svi članovi posjeduju stručno znanje iz pojedine oblasti iz koje vještače. Članovi udruženja su sudski vještaci iz oblasti svih struka. Udruženje sudskih vještaka izdaje naučno - stručni časopis pod nazivom "Expertus Forensis", koji izlazi jednom godišnje. Udruženje je do sada organizovalo više naučno-stručnih skupova iz oblasti sudskih vještačenja, koji su imali međunarodni karakter. Isti su imali zapažen odjek kod stručne i naučne javnosti iz oblasti problematike sudskih vještačenja, kako kod nas u Crnoj Gori, tako i u zemljama u okruženju (Srbija, Bosna i Hercegovina, Slovenija, Hrvatska, Makedonija), a poseban značaj ovim skupovima su dali stručnjaci iz američke organizacije ABBA CEELI, kao i stručnjaci iz Ruskog Insituta za balistiku i sudsku medicinu iz Sant Petersburga.

Cilj Udruženja, da putem organizovanja naučno-stručnih skupova, omogući svojim članovima usvršavanje u svojoj struci. Takođe Udruženje daje svoj doprinos u pogledu uslova za obavljanje poslova sudskog vještaka (odnosi se kako na fizička, tako i na pravna lica), odnosno koji je postupak postavljenja i razrješenja sudskih vještaka u Crnoj Gori.