Redni broj
Titula
Prezime i ime
Struka
Adresa
Grad
Kontakt telefon
E-mail
 
1.
mr
Đurović 
Leposava
Aktuarstvo
Trifuna Đukića 104
Podgorica
+38267288707;
2.
Radulović
Biljana
Aktuarstvo
Pljevaljska 48
Podgorica
+38267539559;+38220660099;
 
3.
Đukanović J. Veselin
Arhitektura
Crnogorskih Serdara 31
Nikšić
+38269072375;
4.
Mićunović Božidarka
Arhitektura
ul. "Baku" br. 112
Podgorica
+38269033332
5.
Mijušković Dragoslav
Arhitektura
Bulevar crnogorskih junaka 100
Cetinje
+38267399037;
6.
Prelević
Valentina
Arhitektura
Ul. Sima Barovića 24
Podgorica
+38267124776
7.
Rakčević
Zorica
Arhitektura
Zul.Meše Selimovića br.10
Podgorica
+38267218249; +38220264174;
8.
Doderović
Vesna
Arhitektura 
IX Crnogorske brigade 4
Podgorica
+38267513601; +38269202323;
9.
Petrović
Branka
Arhitektura 
Bracana Bracanovića 28
Podgorica
+38267587143;
10.
Banićević
Boško
Arhitektura i građevinarstvo
Bistrička 104
Nikšić
+38269594707;
11.
Marković
Dubravka
Arhitektura i građevinarstvo
Bul. Sv. Pet. Cetinjskog 83
Podgorica
+38267626878; +38269016217;
12.
Maraš
Miodrag
Arhitektura i urbanizam
Ul. Admirala Zmajevića 63/75
Podgorica
+38268015379; +38220651252;
13.
Vukčević R. Dragica
Arhitektura i urbanizam 
Bracana Bracanovića 40B
Podgorica
+38269018366;
14.
Radunović
Slavko
Arhtektura Prostorno planiranje Urbanizam 
Ivana Gorana Kovačevića 5/5, Bečići; Jovana Popovića Lipovca br.1 III/20
Budva; Podgorica
+38267508826;
 
15.
Čabarkapa
Radomir
Ekonomsko-finansijska
Slavonska 5
Podgorica
+38269033953; +38220270930;
16.
Šćepanović
Dragan
Ekonomsko-finansijska
Lovćenska 23
Podgorica
+38267282182; +38269303610;
17.
Babić
Tamara
Ekonomsko-finansijska
VI Crnogoske brigade, zgrada Neksan
Nikšić
+38269308318;
18.
Bakić
Miloš
Ekonomsko-finansijska
Ul. Osme crnogorske ,Park 6
Berane
+38267601149;
19.
Blečić
Milo
Ekonomsko-finansijska
Tršova 20
Pljevlja
+38269084790;
20.
Blečić
Miro
Ekonomsko-finansijska
Boška Buhe 53
Podgorica
+38267441333; +38269084790;
21.
Bogetić
Miodrag
Ekonomsko-finansijska
Studentska bb Lamela 9, prijem pošte-Oktobarske revolucije 120 pg
Podgorica
+38267631779; +38269073895;
22.
Boričić
Borka
Ekonomsko-finansijska
Ul. Nikole Đurkovića 28
Podgorica
+38269363643; +38267172589;
23.
Boričić
Vidak
Ekonomsko-finansijska
Carev laz 7
Podgorica
+38267613748;
24.
Bošković
Davor
Ekonomsko-finansijska
Golubovci bb
Podgorica
+38267224775;
25.
mr
Bošković
Tatjana
Ekonomsko-finansijska
Bratstva jedinstva 55
Podgorica
+382672622320; +38263262320;
26.
Božović
Koviljka
Ekonomsko-finansijska
Naselje ADOK 
Budva
+38267586777;
27.
Bracović
Nenad
Ekonomsko-finansijska
Popovići 10
Bar
+38269830130;
28.
mr
Bubanja
Goran
Ekonomsko-finansijska
Ul.Janka Vukotića 7
Podgorica
+38267652614;
29.
Bubanja
Ilija
Ekonomsko-finansijska
 
N. Merdovica 28
Bijelo Polje
+38267248155;+38250484310;
30.
Čabarkapa
Goran
Ekonomsko-finansijska
Bar
+38267633441;
31.
Čabarkapa
Radomir
Ekonomsko-finansijska
Slavonska 5
Podgorica
+38269033953
32.
Caković
Milanka
Ekonomsko-finansijska
UL.Orjenska bb
Podgorica
+38267554041;
33.
Dedić
Biljana
Ekonomsko-finansijska
Bratstva jedinstva 11
Podgorica
+38267417416;+38220624248;
34.
Dragović
Radule
Ekonomsko-finansijska
Ministarstvo zdravlja CG Rimski trg 46
Podgorica
+38268801028;+38220482372;
35.
Drašković
Radmila
Ekonomsko-finansijska
Trebješka IV/2
Nikšić
+38267877066;
36.
mr
Dreić
Mirsad
Ekonomsko-finansijska
Kanjoša Macedonovića bb
Budva
+38268060300;
37.
Drpljanin
Ćemal
Ekonomsko-finansijska
Zaimovića livade bb
Bijelo Polje
+38269056352; +38250486781;
38.
Đukanović M.
Miljan
Ekonomsko-finansijska
Nikole Miljanića S 10
Nikšić
+38269351450;
39.
Dukić
Ljiljana
Ekonomsko-finansijska
Orjenskog bataljona 16
Herceg Novi
+38269346259;
40.
mr
Đurović
Leposava
Ekonomsko-finansijska
Trifuna Đukića 104
Podgorica
+38267288707; +38281310250;
41.
Ercegović
Vera
Ekonomsko-finansijska
Stari grad 368
Kotor
+38269052523;
42.
Gajević
Stevan
Ekonomsko-finansijska
Pera Ćetkovića 131
Podgorica
+38267276404;
43.
Garčević
Goran
Ekonomsko-finansijska
Bul.Pera Ćetkovića bolk X
Podgorica
+38269521731;
44.
Goranović
Biljana
Ekonomsko-finansijska
Ivana Vujoševića 28
Podgorica
+38267508795;+38220246603;
45.
Goranović
Vojislav
Ekonomsko-finansijska
Danila Bojovića bb
Nikšić
+38267435620;
46.
Grubač
Vera
Ekonomsko-finansijska
Krupačka53
Nikšić
+38267645543;+38268800050;
47.
Ivanković
Borislav
Ekonomsko-finansijska
Vuka Đurovića 132 
Podgorica
+38267620709;+38269033099;
48.
Janjšević
Vladimir
Ekonomsko-finansijska
Jola Piletića br 3
Nikšić
+38269229604; +38268808197;
49.
Kalač
Hazbija
Ekonomsko-finansijska
Ibarska III/41
Rožaje
+38267332013;
50.
dr
Kalač
Safet
Ekonomsko-finansijska
Ul.Maršala Tita 4/1
Rožaje
+38267231778; +38251274441;
51.
mr 
Kaluđerović
Đorđe
Ekonomsko-finansijska
Šarkića 6
Podgorica
+38263228089;
52.
mr
Kasalica
Mila
Ekonomsko-finansijska
Mila Boškovića H13/6
Bar
+38267633772;
53.
Kolinović
Branka
Ekonomsko-finansijska
Serdara jola piletića 28 , stan 11,
Podgorica
+38269319592; +38220208195;
54.
Krivokapić
Ratko
Ekonomsko-finansijska
Baja Pivljanina P+7/144 st.53
Nikšić
+38269055349;+38267231609;
55.
Kurpejović
Safet
Ekonomsko-finansijska
30.sep.75
rožaje
+38269213280; +38251272320;
56.
Lopušina
Jovan
Ekonomsko-finansijska
Prolaz Gavrila Dožića 3
Podgorica
+38269030236;+38267439200; +38220511292;
57.
Marnković
Vinko
Ekonomsko-finansijska
Pistula bb
Ulcinj
+38267567979;
58.
mr
Markišić
Omer
Ekonomsko-finansijska
13 jula 17.
Podgorica
+38269031788; +38267631788;
59.
Milošević
Dinko
Ekonomsko-finansijska
Put Prvoboraca 219
Kotor
+38269239529; +38268514932;
60.
Milošević
Vera
Ekonomsko-finansijska
Serdara Jola Piletića 24
Podgorica
+38269420420; +38267615501;
61.
Mitrović M.
Saša
Ekonomsko-finansijska
Mitra Bakića 92
Podgorica
+38267248444;
62.
Mugoša S.
Stana
Ekonomsko-finansijska
Donja Gorica bb
Podgorica
+38267616212;
63.
Nišavić
Dragan
Ekonomsko-finansijska
Rista Lekića D9/12
Bar
+38269328102;
64.
Nišavić
Marko
Ekonomsko-finansijska
Bul. Ivana Crnojevića2 
Podgorica
+38267585888;
65.
Orlandić
Nedeljka
Ekonomsko-finansijska
J. Tomaševića 34
Bar
+38269035179;
66.
Pejović
Gordana
Ekonomsko-finansijska
Njegoševa bb Pejton
Nikšić
+38267632666;
67.
Peković
Ljubomir
Ekonomsko-finansijska
 
Berska 7
Podgorica
+38269041600;+38267041600;+38268041600;
68.
Perućica
Milovan
Ekonomsko-finansijska
Kočanska 4
Nikšić
+38267320041; +38269602526;
69.
Popović
Milenko
Ekonomsko-finansijska
Ivana Crnojevića 41
Podgorica
+38269060125;
70.
Popović
Miloš
Ekonomsko-finansijska
Bul. I. Crnojevića 41
Podgorica
+38268060125;
71.
Radević
Dragana
Ekonomsko-finansijska
Nikole Đurkovića 41
Podgorica
+38267416898;
72.
Radoman
Nenad
Ekonomsko-finansijska
Jovana Tomaševića 34
Bar
+38269332130;
73.
Radović
Boris
Ekonomsko-finansijska
Novaka Miloševa 1/2 
Podgorica
+38269339902; +38268069900;
74.
Radović
Dragan
Ekonomsko-finansijska
Ul Njegoševa 136
Herceg Novi
+38269047000;
75.
Radović
Marko
Ekonomsko-finansijska
Ul.Save Kovačevića 56
Podgorica
+38269023703;
76.
Radović-Đurčić Tanja
Ekonomsko-finansijska
Ivanovići bb
Budva
+38268023754; +38269023754;
77.
mr
Radunović
Tanja
Ekonomsko-finansijska
Velimira Terzića 11
+38269198063; +38220330305;
78.
Raičković
Slađana
Ekonomsko-finansijska
Beogradska 7
Podgorica
+38269025898
79.
Rakočević
Predrag
Ekonomsko-finansijska
Mojkovačka bb.
Kolašin
+38269413982;
80.
mr
Razić
Svetlana
Ekonomsko-finansijska
Miloša Obilića S2A
Podgorica
+38267242658;
81.
mr
Rašović
Aleksandar
Ekonomsko-finansijska
R. Burića 244
Podgorica
+38269284284;
82.
Šćekić
Rade
Ekonomsko-finansijska
N. Miloševa 1
Podgorica
+38269060884;
83.
Šćepanović Bošković Ljiljana
Ekonomsko-finansijska
Ul.Rusa Radulovića 23
Podgorica
+38269438547;
84.
Šćepanović
Dragan
Ekonomsko-finansijska
Lovćenska 23
Podgorica
+38267282182
85.
Siništaj
Nikola
Ekonomsko-finansijska
Dositeja Obradovića 7 
Podgorica
+38269712712;
86.
Smolović
Sonja
Ekonomsko-finansijska
Bul.Josipa Broza Tita 13
Podgorica
+38267264318;
87.
Šoć
Zorica
Ekonomsko-finansijska
Vijenac kosovskih junaka 4
Podgorica
+38269319432; +38220441311;
88.
mr
Stanišić
Zoran
Ekonomsko-finansijska
UL.Alekse Backovića 105
Nikšić
+38269026304; +38267609727;
89.
Stojanović
Vukadin
Ekonomsko-finansijska
18 jula 30
Podgorica
+38267246312;
90.
prof dr
Todorović
Zoran
Ekonomsko-finansijska
27 marta G7, VIII-2 Zabjelo
Podgorica
+38269021442;
91.
Tomašević
Saša
Ekonomsko-finansijska
Mića Vavića 1
Herceg Novi
+38267564060;
92.
Tomović
Mihailo
Ekonomsko-finansijska
Veljka Vlahovića26
Podgorica
+38269014195;
93.
Varajić
Jovan
Ekonomsko-finansijska
8 marta br 76
Podgorica
+38267215344;
94.
Vlahović
Tamara
Ekonomsko-finansijska
Njegoševa 96 
Herceg Novi
+38267586634;
95.
Vodopić
Mirza
Ekonomsko-finansijska
Omera Agovića 3
Podgorica
+38267638588;
96.
Vučković
Nada
Ekonomsko-finansijska
Škaljari bb Pelužica
Kotor
+38269086704; +38267275423;
97.
Vuković
Miroslav
Ekonomsko-finansijska
II Dalmatinska S72/2
Nikšić
+38267800017; +38240280530;
98.
dr
Zejak
Saša
Ekonomsko-finansijska
Vučedolsa 5a 
Nikšić
+38267508603;
99.
Žižić
Milena
Ekonomsko-finansijska
Ceklinska bb
Podgorica
+38267250937;
100.
 
Senić
Zoran
Ekonomsko-finansijska
Ul. SKOJ-a br. 14
Podgorica
+38269688588;
101.
Đurašković
Dušan Duško
Ekonomija Komercijalno-trgovačka
13 jula br.17
Podgorica
+38269445765;
 
102.
Lekić
Risto
Elekto energetika
Naselje Burtaiši 25
Bar
+38269031169; +38230342169;
103.
Martinović
Branko
Elekto energetika
Romanovih 41
Podgorica
+38269543755;+38268893161;
104.
Ostojić
Milutin
Elektro
Beogradska 9
Podgorica
+38267624347;
105.
Nikčević
Goran
Elektro energetika
Stubička9/3 Kličevo
Nikšić
+38267230730; +38267823468;
106.
mr
Ćalasan
Branislav
Elektronika i elektroenergetika
Dalmatinska 192
Podgorica
+38269025437; +38220268660;
107.
Rakočević Snežana
Elektrotehnika
Bul.Svetog Petra Cetinjskog 149
Podgorica
+38267256204; +38220444021;
108.
Prentić
Branko
Energetika
Nikole  Đurkovića br.11
Podgorica
+38269503355;+38220645714;
 
109.
Radenović
Jelena
Finansije
Dalmatinska 10
Podgorica
+38267634340;
110.
Ćetković
Jadranka
Finansije- za oblast turizma
Crnojevića 3/5
Podgorica
+38267423321; +382691000234;
 
111.
mr
Đuranović
Mladen
Geodezija i geoinformatika
Bulevar Revolucije A3
Bar
+38267393342
112.
Janković
Luka
Geometar
Donja Gorica
Podgorica
+38269248218;
113.
Adžić
Milan
Građevinarstvo
Vojislava Šćepanovića 28
Mojkovac
+38267516796
114.
Baletić
Rafet
Građevinarstvo
Gorička 17
Podgorica
+38268666344;
115.
Camić
Belo
Građevinarstvo
29 Novembar bb
Rožaje
+38267465705;
116.
Damjanović
Dragica
Građevinarstvo
Lepetane bb
Tivat
+38267247562;
117.
Đuričković
Vukašin
Građevinarstvo
Bratstva I Jedinstva 75
Podgorica
+38269055189;
118.
Grahovac
Olivera
Građevinarstvo
Balšićeva 1
Podgorica
+38269557555; +38267601175;
119.
Kokić
Perunika
Građevinarstvo
Oktobarske revolucije 130
Podgorica
+38267234343;+38220633333;
120.
Marković
Oliver
Građevinarstvo
Vlada Ćetkovića 6
Podgorica
+38269380291; +38267222356;
121.
Marović
Dubravka
Građevinarstvo
Bul.Svetog Petra Cetinjskog 83
Podgorica
+38267626878
122.
Mehović
Senad
Građevinarstvo
Živka Žižića 26
Bijelo Polje
+38269665292;
123.
Nikčević Stanislavka
Građevinarstvo
Subotička 11/6
Nikšić
+38267509298;
124.
Perović
Veselin
Građevinarstvo
Ul.Vasa Raičkovića 32
Podgorica
+38267620199; +38220237916;
125.
Popović
Rajka
Građevinarstvo
Vjenac Kosovskih junaka 1
Podgorica
+38269015251, +38267215251
126.
Proročić
Vasilije
Građevinarstvo
Zlatne Njive bb
Kotor
+38269086857;
127.
Račić
Goran
Građevinarstvo
Princeze Ksenije 23
Podgorica
+38267800137
128.
Radovanović Jovica
Građevinarstvo
Kosmajska 63 
Podgorica
+38269018111;+38220282327;
129.
Radović
Sanja
Građevinarstvo
Bul. Ivana Crnojevića 65
Podgorica
+38267240075; +38220634114;
130.
Rakočević N. Aleksandar
Građevinarstvo
Bul. Sv. Petra Cetinjskog 149/28
Podgorica
+38267874561;
131.
Šupić
Nebojša
Građevinarstvo
Admirala Zmajeva br. 71,  Podgorica
Podgorica
+38267216355;
132.
Drakulović
Tanja
Građevinarstvo 
Ul. 4 jula S10
Podgorica
+38267281027
133.
Đukić (Radomira) Milka
Građevinarstvo 
Malo brdo N  3-4/III
Podgorica
+38269319201;
134.
Petrušić
Svetlana
Građevinarstvo 
Studentska
Podgorica
+38269065876
135.
Šinik
Dejan
Građevinarstvo 
Njegoševa 186
Herceg Novi
+38267211342;
136.
Vuković
Tatjana
Građevinarstvo 
Ul. Braće Grbića 26
Herceg Novi
+38269691655; +38231342534;
137.
Strugar
N. Nebojša
Građevinarstvo  
Jovana Tomaševića 51/8
Bar
+38269034117;
138.
Vreteničić
Rafail
Građevinarstvo  
ul. Rista Lekića I-33
Bar
+38269021761; +38230316403;
139.
mr
Žarković
V. Dragan
Građevinarstvo  
Bul. Dž. Vašingtona 66
Podgorica
+38269243397; +38220234095;
140.
Radunović
Marko
Građevinska i komunalna 
Ul.VII Omladinske 39
Podgorica
+38267644333;
 
141.
Vukčević
Dajana
Grafička tehnologija
Poštanski fah 222
Podgorica
+38268024500;
 
142.
Kontić
Mila
Grafološka ispitivanja
Bul.Džordža Vašingtona 3
Podgorica
+3826934189
143.
Nikčević
Veselinka
Grafološka ispitivanja
Džordža Vašingtona 3/19
Podgorica
+38269051892;
 
144.
Janković
M. Miodrag
Hidrotehnika
Ivana Vujoševića 32
Podgorica
+38267245986;
 
145.
Lakić
M. Marko
Informacione tehnologije
Poštanski fah 222
Podgorica
+38267594069;+38220813206;
146.
Prentić
Predrag
Informacione tehnologije
Nikole Đurkovića 11
Podgorica
+38269029029;+38220645167;
147.
prof.dr
Adis
Balota
Informaciono-tehnička 
Pera Ćetkovića 147, stan br. 16, Stari Aerodrom
Podgorica
+38267499900;
148.
dr
Tomović
Savo
Informaciono-tehnička 
Vukosava Božovića 8
Podgorica
+38269374757;
149.
Velaš
Savo
Informaciono-tehnička 
Naselej Novo Mjesto 31 
Igalo
+38267814363;
 
150.
dr
Ivanović  Aleksandar
Krim. hemija
Moskovska 96
Podgorica
+38267184683;
 
151.
mr
Čabarkapa Slobodanka
Mašinstvo
Vasa Raičkovića 13
Podgorica
+38267530949;
152.
Dedić
Goran
Mašinstvo
Bratstva Jedinstva 11
Podgorica
+38269072942;+38220624248;
153.
Dedić
M. Ilija
Mašinstvo
Svetozara Markovića 4
Podgorica
+38267599568;
154.
dr
Domazetović
Vuko
Mašinstvo
Moskovska 12
Podgorica
+38269453362;+38220225056;
155.
dr
Đukić
Zoran
Mašinstvo
Generala Orovića 17
Podgorica
+38269156352;
156.
Đurović
Bajo
Mašinstvo
Danilovgrad-Grlić
Danilovgrad
+38267256599;
157.
Đurović
Đoko
Mašinstvo
 
Šušanj
Bar
+38267255088;
158.
Jovetić
Braco
Mašinstvo
Bul. Revolucije 4/5
Bar
+38269082160;
159.
Maraš
Aleksandar
Mašinstvo
27. Marta G-7/8
Podgorica
+38269331875; +38220641970;
160.
Marković
Milovan
Mašinstvo
Trifuna Đukića bb
Podgorica
+38267666644;
161.
Mijanović
Dragan
Mašinstvo
 
Serdara Šćepana 1
Nikšić
+38267652028;
162.
Mijanović
Dragan
Mašinstvo
Serdara Šćepana1 
Nikšić
+38267652028; +38240245436;
163.
mr
Nikčević
Jadranko
Mašinstvo
Sv.Petar Cetinjski 11
Podgorica
+38269514227;
164.
Sokić
Novak
Mašinstvo
Princa Mihaila Petrovića 35 zabjelo 
Podgorica
+38269360860;+38267350548;
165.
Vukčević
Miodrag
Mašinstvo
Svetog Petra Cetinjskog 117/4
Podgorica
+38267805890; 
166.
mr
Zindović
Milojica
Mašinstvo
Steva Boljevića 27 
Podgorica
+38269018980;+38220642051;
167.
Nikčević
Vesna
Mašinstvo i drvna struka
Farbaci bb
Podgorica
+38269576007;+38220681926;
168.
Bošković
Zoran
Mašinstvo i motorna vozila
Donja Gorica bb
Podgorica
+38269031389;
169.
Čarapić
Goran
Mašinstvo i saobraćaj
Trg Božane Vučinić 8
Podgorica
+38267633322; +38269029816;
170.
dr
Karadžić
Radoje
Mašinstvo i vazdušni saobraćaj
Dragovolučka 12/6
Nikšić
+38267605291;
171.
Božović
Milan
Mašinstvo, vještak tehničke struke
Bracana Bracanovića 40B
 
Podgorica
+38267620912;+38269020912;
172.
Glomazić
Petar
Mašinstvo-vazduhoplovno
SV.Petra Cetinjskog 66/8
Podgorica
+38220248794; +38268035166;
 
173.
Stepanović ilić Branka
Medicina
Aerodromska 9
Podgorica
+38267636611;
174.
mr sci dr
Boljević
Tanja
Medicina - maksilofacijalna hirurgija
Radosava Burića A/3
Podgorica
+38267818426;
175.
Popović
Mirko
Medicina - otorinolaringologija
Ivana Vujoševića 48
Podgorica
+38220242072; +38269335399;
176.
dr
Medenica
Miroslav
Medicina-internista kardiolog
Serdara Jola Piletića 13
Podgorica
+38269022078;
177.
dr
Grbović
Mensud
Medicina rada
Cvijetna s2a/II
Podgorica
+38267865939;
178.
dr
Simović
M. Sanja
Medicina rada
6 Crnogorska S2/2
Nikšić
+38267603645; +38268801007;
179.
Vukčević
Zorica
Medicina-interna medicina,pulmologija
Veliše Mugoše bb 1.ulaz/stan30
Podgorica
+38269302613;
180.
dr
Milić D.
Dr. Stanko
Medicina-neuropsihijatrija
Bulevar Revolucija 26A  ulaz IV
Podgorica
+38269420434;
181.
dr
Mitrić
Borislav
Medicina-neuropsihijatrija
Malo brdo 3/10stan 105
Podgorica
+38267640913;
182.
dr
Zvrko
Elvir
Medicina-otorinolarinkologija
klinika za ORL I MFH,KCCG, Ljubljansk abb
Podgorica
+38269401431;
183.
dr
Kavarić
Nebojša
Medicina-pedijatrija
Dom zdravlja Trg Nikole Kovačevića6
Podgorica
+38267242898;
184.
Ćulafić
Nikola
Medicina-psihijatrija
Studentska bb Ul.1, st 14
Podgorica
+38268627430;
185.
dr
Golubović
Žejlko
Medicina-psihijatrija
Milana Raičkovića 17/a
Podgorica
+38269381356; +38267221220;
186.
Purlija
Branka
Medicina-psihijatrija
Rista lekića I/9
Bar
+38267518687;
187.
dr
Roganović
Marina
Medicina-psihijatrija
Psihijatrijska bolnica Dobrota 
Kotor
+38269318085;+38269049542;
188.
mr
Gazivoda
Mina
Medicina-psihologija
Atinska 11
Podgorica
+38269401616;
189.
dr
Pavličić
Nevenka
Medicina-psihologija
13 jul br 7
Podgorica
+38267313031; +38269313031;
190.
Ševaljević
Nađa
Medicina-psihologija
Ul.13Jula 1/A
Podgorica
+38269692286;
191.
Stupar Đurišić Radmila
Medicina-psihologija
Internos Medikal Centar, Nikšićka 99
Podgorica
+38267508993;
192.
dr
Čukić
Dragana
Medicina-sudska
Vasa Bracanova bb Masline
Podgorica
+38269020698; +38220412282;
 
193.
Šćepanović
Lidija
Organska tehnologija
Prolaz Gavrila Dožića br 1
Podgorica
+38267311179;
 
194.
Drobnjak
Mirko
Poljoprivreda
Rasovske bune bb 
Bijelo Polje
+38267613297;
195.
Jovović
Zoran
Poljoprivreda
Džordža Vašingtona 78/471
Podgorica
+38269072064;
196.
Lakić
Veselin
Poljoprivreda
Kula Lakića bb
Danilovgrad
+38269016336;
197.
Mijović
Rade
Poljoprivreda
Vladimira i Kosare 9
Podgorica
+38269641611
198.
Milić
Petar
Poljoprivreda
Marovići 
Bar
+38267215225;
199.
dr
Popović
Ranko
Poljoprivreda
Makedonska B3 ulaz3/13
Bar
+38269035090;
200.
Smolović
Slavka
Poljoprivreda 
Vasa Bracanova bb 
Podgorica
+38269467155; +38268852538;
201.
Strujić
Zaim
Poljoprivreda 
Drvarska 14/52
Pljevlja
+38269556967;
202.
Zejak
Dejan
Poljoprivreda-Agronomija
Rakonje XV/13
Bijelo Polje
+38269427091;
203.
Barović
Miljan
Prostorno planiranje i urbanizam
Bul.Vojvode Stanka Radonjića 59
Podgorica
+38267514923;
 
204.
Golubović Aleksandar
Ratarstvo
 
205.
Bijelić
Zoran
Saobraćaj
Spasa i Mašare br. 86
Herceg Novi
+38267800911;
206.
mr
Čabarkapa
Milenko
Saobraćaj
Jola Piletića br 6
Podgorica
+38267240609;
207.
Đurović
Mirko
Saobraćaj
Jovana Tomaševića 23
Podgorica
+38220239249; +38267255242
208.
mr
Janković Aleksandar
Saobraćaj
Njegoševa bb Pejton
Danilovgrad
+38267255756;
209.
Krtolica
Vidak
Saobraćaj
Obala Bistrice 9A
Nikšić
+38269374626;
210.
Medenica
Pavle
Saobraćaj
Ivana Crnojevića 56
Podgorica
+38267541198;+38220231657;
211.
Radović
Vladeta
Saobraćaj
Momišići S1/1 stan 2
Podgorica
+38269068804;
212.
Savićević
Darko
Saobraćaj
Narodnih Heroja 13b, ul.Nikšićki put 20
Nikšić, Podgorica
+38267555004;
213.
Simanić
Žarko
Saobraćaj
Vir bb, Vidrovan
nikšić
+38269328405; +38240259012;
214.
Sokić
Radivoje
Saobraćaj
Princa Mihaila Petrovića 35 
Podgorica
+38267184596; +38263284596;
215.
mr
Tadić
Vladimir
Saobraćaj
Dobrota bb
kotor
+38269827447;
216.
mr
Vlačić
Milomir
Saobraćaj
Lazi bb 
Budva
+38269067302;
217.
mr
Vučeljić
Đorđije
Saobraćaj
Milana Mladenovića 11
Podgorica
+38269020985;+38267424306;
218.
mr
Radojević
Igor
Saobraćaj- mašinstvo
Pohorska 25
Podgorica
+38267212141; +38269212141;
219.
Božović
Aleksandar
Saobraćaj -pomorsko privredna struka 
Moskovska63
Podgorica
+38267255600;
220.
Božović
Zoran
Saobraćajno-pomorska struka
Tabačina bb
Kotor
+38269343424;+38232303036;
 
221.
Fetić
Adem
Šumarstvo
Vlada Bukovca 32
Podgorica
+38267219664;
222.
Gargović
Naser
Šumarstvo
Voja Maslovarića bb
berane
+38267610109;
223.
Nikčević Radosav Rako
Šumarstvo
Farmaci bb
Podgorica
+38269021817;
 
224.
Ćosović
Anđelija
Tehnologija i hemija
Mitra Bakića 124
Podgorica
+38267504228;+38220602016;
 
225.
Krgović
Dragoljub
Trasologija
Zagorič bb iza trafostanice
Podgorica
+38267284582; +38269012157;
 
226.
Radanović
Đorđije
Voćarstvo i vinogradarstvo
Orahovac bb
Kotor
+38268486356; +38267486357;
 
227.
Vojinović
Dragomir
Zaštita na radu i životne sredine
Dragovolučka 18
Nikšić
+38267212980;
228.
Dujović
Sanja
Zaštita na radu-metalurgija
4 jula 56a 
Podgorica
+38267681193;+38220644245;
229.
Žugić
Nataša
Zaštita na radu-metalurgija
Crnogorskih Serdara 
Podgorica
+38269058871;
230.
Popović
Radovan
Zaštita od požara i eksplozija
Bjelasička 20
Podgorica
+38267284618;
231.
mr
Bataković
Milena
Zaštita životne sredine
Ivana Crnojevića 32
Podgorica
+38267225504
232.
mr
Bojbaša
Sandra
Zaštita životne sredine
Bul Mihaila Lalića 7
Podgorica
+38267403304;
233.
dr
Zeinilović
Refik
Zaštita životne sredine i hemijsko-tehnološke struke
Mila Radunovića S-1/IV
Podgorica
+38269077222;
234.
dr
Nenezić
Mirčeta
Zaštita životne sredine- metalruško tehnološke struka
Dalmatinska 180
Podgorica
+38268015237;